Visitation til Skolen ved Sorte Hest

Et godt samarbejde giver en god visitation

På Skolen ved Sorte Hest arbejder vi løbende at på at udvikle samarbejdet med de visiterende kommuner. Vi ønsker at forbedre og optimere samarbejdet med jer, sagsbehandlere, således at handleplanen §140 bliver tydelig for alle parter.

Vi sikrer fx at at alle opfølgninger jf. servicelovens § 70 bliver afholdt, samt at I modtager den dokumentation, I har krav på og brug for. Vi står til rådighed gennem hele forløbet, for at give jer den sikkerhed I, som koordinerende sagsbehandlere på sagen, skal have.

Det er vores erfaring, at dette er med til at gøre opstarten på vores skole optimal for det enkelte barn, og bestemt også for barnets forældre/familie.

Forløb

Når du som sagsbehandler har et barn, der har fået fortaget den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven §50 og denne konkluderer, at der skal iværksættes en social foranstaltning efter serviceloven §52 og udarbejdes en handleplan efter serviceloven §140, hvor mål for indsatsen beskrives, vil vi med fordel kunne involveres i processen, da denne handleplan er grundlaget for den behandlingsmæssige indsats hos os. Ligesom den vil danne grundlag for de løbende opfølgninger i forhold til de fastsatte mål og aftaler.

Vi tilbyder

Skolen ved Sorte Hest er et skole- og socialpædagogisk dagtilbud, der underviser efter folkeskoleloven. Vi er specialiserede i at favne børn, der kræver særlige rammer for at kunne modtage undervisning og få en god skolegang. Vores pædagogiske tilgang er funderet i low arousal, hvilket gør os særligt velegnede til børn der udviser problemskabende adfærd. Det kan være grundet diagnoser såsom ADHD og autisme. Vi vægter familiesamarbejde højt, og har god erfaring med at håndtere ressourcesvage familier.

Kontakt

Vi prioriterer et godt samarbejde med kommuner og sagsbehandlere. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du sidder med spørgsmål eller har brug for drøftelse i en sag.

Kontakt os på info@svsh.dk eller ring til os på 33 24 02 00.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Er du forælder, og vil du vide mere om visitation?

Har du et barn, som du gerne vil have skrevet op på Skolen ved Sorte Hest? Vi har samlet nogle nyttige oplysninger til dig som forælder her på hjemmesiden.