Tilsyn

Undervisningstilsyn

I overensstemmelse med undervisnings-overenskomsten og bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning bliver der løbende ført tilsyn med skolens undervisning.

Dette tilsyn sikrer bl.a., at vores undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

I tilsynsrapporten kan du læse hvordan tilsynsførende har oplevet en dag på skolen, og hvordan han vurderer undervisningen og skolens faciliteter.

Sidste tilsyn fandt sted 18/3 2022. Læs de seneste tilsynsrapporter nedenfor.

Seneste undervisningstilsynsrapport

Læs rapport fra det seneste tilsyn 18/3 2022