Dynamisk tænkning på Skolen ved Sorte Hest

Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med Lene Heckmann vedrørende måltaksonomier og synlig læring. Da hun i efteråret 2017 præsenterede os for det dynamiske tankesæt, var vi hurtigt overbeviste om, at det var et værktøj vi kunne bruge i vores undervisning.

Læs mere om Lene Heckmanns tiknytning til Skolen ved Sorte Hest.

Det dynamiske tankesæt handler om at gøre vores elever bevidste om egen læring. Det handler ikke om at opnå en specifik viden, men derimod om at tage udgangspunkt i egne evner og blive bedre til at forstå hvordan man lærer. Og så er en meget vigtig del af det dynamiske tankesæt, at man har tiltro til sig selv, og indser at læring er en proces.

Vi har sammen med Lene Heckmann produceret 7 korte videoer, som giver dig nogle konkrete redskaber til at arbejde med og forstå det dynamiske tankesæt. God fornøjelse!

Lene Heckmann fortæller om dynamisk tænkning og giver gode råd.

Hvad er et dynamisk tankesæt?

Alle mennesker har et mix af et fikseret og et dynamisk tankesæt. Lene Heckmann forklarer i denne video hvad der kendetegner de to typer af tankesæt, og hvorfor det giver mening at arbejde på at få et dynamisk tankesæt.

Effekten af ordet endnu

Ét lille ord kan gøre en stor forskel, når du ønsker at fremme et dynamisk tankesæt. Ordet endnu. ‘Endnu’ er med til at signalere, at du eller din elev er på vej et sted hen. Dermed OGSÅ sagt, at intelligens og evner IKKE er en statisk størrelse, som ikke kan ændres.

Udfordr dig selv

Hjernen er doven. Derfor vil den helst gøre det, den har gjort 100 gange før. Men hjernen er ligesom en muskel, og derfor skal vi træne den, for at holde den stærk og sund. Lene Heckmann uddyber i dette afsnit hvorfor det er vigtigt at udfordre sig selv, for at opnå et dynamisk tankesæt.

Fejl er justerbar læring

Fejl er et naturligt led i en læreproces. Men der er forskel på fejl. Nogle fejl begår vi, fordi vi sjusker. Andre fejl begår vi, fordi vi er lidt for udfordrede til at lykkes. Lene Heckmann uddyber i denne video, hvordan vores fejl hjælper os til at blive bedre.

Brug gode læringsstrategier

Vi bruger forskellige strategier mange gange i løbet af en helt almindelig dag. Vi laver en liste, når vi skal huske at købe de rigtige varer i supermarkedet. Vi laver påmindelser til os selv, når der er noget vi skal huske. I denne video forklarer Lene Heckmann, hvorfor det er vigtigt at kende de rigtige hjælpestrategier, når man lærer nyt. “Jeg må vide hvad jeg skal gøre, når jeg ikke ved hvad jeg skal gøre.”

Tænk over egen læring

Hvis vi ønsker at børn skal lære at tænke selv, må vi være bevidste om, hvad det er for nogle spørgsmål vi stiller, og hvor lang svartid vi giver dem. Man skal lære at tænke over egen læring. Selvevaluering kommer ikke af sig selv. Se med når Lene Heckmann forklarer hvorfor i denne video.

Fokuser på proces fremfor præstation

Hvis vi ønsker at vores børn skal tro på at deres evner og intelligens kan udvikles, må vi fokusere på proces fremfor præstation. Det handler om den måde vi udtrykker os overfor barnet på, og den måde vi giver feedback på.