Uddannelse og supervision

Personalets uddannelse

På Skolen ved Sorte Hest prioriterer vi at ansætte fagligt kompetent personale, som er rustet til at indgå i, nytænke og udfordre vores pædagogiske profil. Herudover modtager samtlige af skolens lærere og pædagoger efteruddannelse løbende. Personalet på skolen holdes således ajour med de nyeste metoder og teknikker indenfor vores pædagogiske spektrum.

Efteruddannelse af skolens personale omfatter bl.a.:

  • Grundkursus i diagnoser indenfor børnepsykiatrien såsom ADHD og autismespektrumforstyrrelser
  • Individuelle kurser hos eksterne aktører
  • Sparring og intern uddannelse v/ husets egen psykolog, Nicolai Flensburg
  • Supervision v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén hver 6. uge

Low arousal (afstemt pædagogik)

Skolens pædagogiske tilgang er bygget på mere end 10 års erfaring med bl.a. low arousal og andre konfliktnedtrappende og samarbejdsbaserede metoder. Disse metoder tilsvarer det som socialstyrelsen har døbt afstemt pædagogik.

Alt personale på skolen uddannes til at kunne varetage denne tilgang. Dette opnås ved:

  • Årlige kurser v/ Bo Hejlskov Elvén
  • Supervision med Bo Hejlskov Élven hver 6. uge
  • Løbende sparring med skolens psykolog fx i udarbejdelse af behandlingsplan

Du kan se mere om low arousal og få gode tips til hvordan du selv benytter principperne i vores videoserie med Bo Hejlskov her.

Undervisning

Der undervises i alle folkeskolens fag. Undervisningen foregår i små klasser, og der er som fast voksen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Herudover er der én til to lærere i undervisningen, afhængigt af hvilket fag der er tale om. Samlet vil der almindeligvis være tre til fire voksne til stede i en klasse. Det betyder at der er god mulighed for at få hjælp og støtte i timerne.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt individuelt, i forhold til hver enkelt elevs faglige niveau og særlige behov. Udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, forskellige relevante ekskursioner, praktikforløb, fritidsjobsordning, mv. Skolen fører, i samarbejde med en lokal folkeskole, elever op til folkeskolens afgangsprøve, eller dele af denne, hvor det er muligt.

Supervision og udvikling

Udover vores fastansatte personale har vi en række faste samarbejdspartnere, som hjælper os med at løfte kompetenceniveauet på skolen.

Skolens personale modtager gennem hele året supervision fra psykolog, Bo Hejlskov Elvén. Han hjælper os med at implementere low arousal i vores praksis, og sørger for at vores behandlingsarbejde er i trit med udviklingen på området.

For at styrke vores udvikling på udnervisningsområdet har vi allieret os med Lene Heckmann. Hun har gennem flere år hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning og synlig læring. Senest har hun undervist personalet i det dynamiske tankesæt, og hjulpet os med at integrere det i undervisningen.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er vores supervisor og eksterne psykolog. Bo hjælper os bl.a. med at implementere low arousal i hverdagen – både i og udenfor undervisningen.

Lene Heckmann

Lene Heckmann

Lene Heckmann har bl.a. hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning, og hjælper generelt med kompetenceudvikling af skolens ansatte.