Uddannelse og supervision

Personalets uddannelse

På Skolen ved Sorte Hest prioriterer vi at ansætte fagligt kompetent personale, som er rustet til at indgå i, nytænke og udfordre vores pædagogiske profil. Herudover modtager samtlige af skolens lærere og pædagoger efteruddannelse løbende. Personalet på skolen holdes således ajour med de nyeste metoder og teknikker indenfor vores pædagogiske spektrum.

Efteruddannelse af skolens personale omfatter bl.a.:

  • Grundkursus i diagnoser indenfor børnepsykiatrien såsom ADHD og autismespektrumforstyrrelser
  • Individuelle kurser hos eksterne aktører
  • Sparring og intern uddannelse v/ husets egen psykolog, Nicolai Flensburg
  • Supervision v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén hver 6. uge

Low arousal (afstemt pædagogik)

Skolens pædagogiske tilgang er bygget på mere end 10 års erfaring med bl.a. low arousal og andre konfliktnedtrappende og samarbejdsbaserede metoder. Disse metoder tilsvarer det som socialstyrelsen har døbt afstemt pædagogik.

Alt personale på skolen uddannes til at kunne varetage denne tilgang. Dette opnås ved:

  • Årlige kurser v/ Bo Hejlskov Elvén
  • Supervision med Bo Hejlskov Élven hver 6. uge
  • Løbende sparring med skolens psykolog fx i udarbejdelse af behandlingsplan

Få gode tips til hvordan du selv benytter principperne i low arousal i vores videoserie med Bo Hejlskov her.

Supervision og udvikling

Udover vores fastansatte personale har vi en række faste samarbejdspartnere, som hjælper os med at løfte kompetenceniveauet på skolen.

Skolens personale modtager gennem hele året supervision fra psykolog, Bo Hejlskov Elvén. Han hjælper os med at implementere low arousal i vores praksis, og sørger for at vores behandlingsarbejde er i trit med udviklingen på området.

Se videoserie om low arousal med Bo Hejlskov her.

For at styrke vores udvikling på undervisningsområdet har vi allieret os med Lene Heckmann. Hun har gennem flere år hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning og synlig læring. Senest har hun undervist personalet i det dynamiske tankesæt, og hjulpet os med at integrere det i undervisningen.

Se videoserie om det dynamiske tankesæt med Lene Heckmann her.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er vores supervisor og eksterne psykolog. Bo hjælper os bl.a. med at implementere low arousal i hverdagen – både i og udenfor undervisningen.

Lene Heckmann

Lene Heckmann

Lene Heckmann har bl.a. hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning, og hjælper generelt med kompetenceudvikling af skolens ansatte.