Uddannelse og supervision

Supervision og efteruddannelse

På Skolen ved Sorte Hest prioriterer vi at ansætte fagligt kompetent personale, som er rustet til at indgå i, nytænke og udfordre vores praksis. Herudover modtager samtlige af skolens lærere og pædagoger løbende supervision og efteruddannelse. Personalet på skolen holdes således ajour med de nyeste teorier og metoder indenfor vores arbejdsfelt. 

Efteruddannelse af skolens personale omfatter bl.a.: 

  • Supervision hver 3. uge v/ skolens egne psykologer, Christina Kamper Kingod og Katja Munch Kristensen 
  • 3-årig intern miljøterapeutisk efteruddannelse v. behandlingsansvarlig psykolog, Christina Kamper Kingod 
  • Grundkursus i diagnoser indenfor børne– og ungdomspsykiatrien 
  • Grundkursus i medicinhåndtering  
  • Psykologisk sparring v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén hver 6. uge 
  • Individuelle kurser hos eksterne aktører 

Low arousal (afstemt pædagogik)

Low arousal (afstemt pædagogik) 

Skolens pædagogiske tilgang bygger på mere end 10 års erfaring med bl.a. low arousal og andre konfliktnedtrappende og samarbejdsbaserede metoder. Disse metoder tilsvarer det, som Socialstyrelsen har døbt afstemt pædagogik. 

Alt personale på skolen uddannes til at kunne varetage denne tilgang. Dette opnås ved: 

  • Årlige kurser v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén 
  • Psykologisk sparring v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén hver 6. uge 

Få gode tips til hvordan du selv benytter principperne i low arousal i vores videoserie med Bo Hejlskov her.

Eksterne samarbejdspartnere

Udover vores fastansatte personale har vi en række faste samarbejdspartnere, som hjælper os med at løfte kompetenceniveauet på skolen. 

Skolens personale modtager gennem hele året psykologisk sparring v/ psykolog, Bo Hejlskov Elvén. Han hjælper os med at implementere low arousal i vores praksis. 

Se videoserie om low arousal med Bo Hejlskov her.

For at styrke vores udvikling på undervisningsområdet har vi allieret os med læringskonsulent Lene Heckmann. Hun har gennem flere år hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning og synlig læring. Senest har hun undervist personalet i det dynamiske tankesæt og hjulpet os med at integrere det i undervisningen. 

Se videoserie om det dynamiske tankesæt med Lene Heckmann her.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er vores supervisor og eksterne psykolog. Bo hjælper os bl.a. med at implementere low arousal i hverdagen – både i og udenfor undervisningen.

Lene Heckmann

Lene Heckmann

Lene Heckmann har bl.a. hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning, og hjælper generelt med kompetenceudvikling af skolens ansatte.