Mit første job

Projekt Mit Første Job Rundes af med to grundige rapporter

I 2017 søsatte vi projektet “Mit Første Job”, som med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond blev bredt ud til en lang række dagbehandlingsskoler i København og omegn.
Med to dedikerede fuldtidsansatte i projektet har de unge fået øget deres kendskab til jobmarkedet, dels via kurser, såkaldte “lommepengejobs” internt på skolerne, samt rigtige fritidsjobs.

Den fondsstøttede koordinerende del af projektet som har været en del af vores skoles hverdag igennem de seneste 4 år, udløber d. 31. marts, og på projektets egen hjemmeside kan du læse de afsluttende rapporter.
Et forskningshold fra Københavns Professionshøjskole har fulgt ‘Mit første job’ tæt og rapporten giver et unikt indblik i de unges livsverden og den pædagogiske og skolefaglige praksis på de dagbehandlingsskoler, som har gjort fritidsjob til en del af skolegangen. Rapporten henvender sig særligt til fagfolk, der arbejder med sårbare unge med komplekse psykiske udfordringer eller har interesse for dagbehandlingsskolers praksis, elevernes hverdagsliv, skoleerfaringer og deres erfaringer med fritidsjob.
Evalueringsrapporten fra Social Respons bidrager til at forstå, hvorfor det er så gavnligt at sætte gang i fritidsjobindsatser på dagbehandlingsskoler, og hvordan man kan gribe det an som skole. Rapporten henvender sig i særlig grad til ledere og personale på dagbehandlingsskoler, som ønsker at arbejde med fritidsjob, men kan læses af alle, der arbejder med fritidsjob blandt unge.

Vil du vide mere om vores fritidsjobindsats?

‘Mit første job’ har fået sin egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om indsatsen.

Sådan gør vi

“Mit første job” handler om at bygge et stillads under den enkelte elev, som gør det muligt for vedkommende at lykkes med et fritidsjob.

  • Vi finder frem til jobønsker og -drømme i samråd med eleven
  • Vi hjælper med at skrive ansøgning og tager med til jobsamtale
  • Vi finder lokale erhvervsdrivende, hvor de unge kan søge et fritidsjob
  • Vi finder lommepengejob på skolen
  • Vi står løbende til rådighed for arbejdsgiveren
  • Vi står til rådighed for eleven
  • Vi holder opfølgende samtaler med eleven

Målsætning og ophav

Formålet med ‘Mit første job’ er at styrke elevernes selvfortælling, så de tør drømme om en fremtid på arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet skal være en tryg entré for den unge, som giver øget tro på egne evner og positive erfaringer.

‘Mit første job’ startede i 2017 som et pilotprojekt støttet af Lauritzen Fonden. Pilotprojektet løb frem til sommeren 2018. Skolen driver nu og fremadrettet projektet internt på skolen på egen hånd. Udbredelsen af projektet (se www.mitførstejob.com) er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Vi har gjort os mange positive erfaringer i løbet af projektets første år, og anser det som en realistisk målsætning, at et fritidsjob for de fleste elever bliver en del af det at gå i udskolingen. Alle elever skal i deres skoletid stifte bekendtskab med og forholde sig til egne evner, drømme og ambitioner vedrørende en fremtid på arbejdsmarkedet.

Har du en virksomhed?

Så har vi en masse friske unge mennesker, der leder efter et fritidsjob.

 

Få løst dine opgaver

Vores elever er friske unge mennesker med masser af gå-på-mod. De kan løse mange af de opgaver, der fylder i hverdagen såsom lettere rengøring, oprydning og at sætte varer på plads.

Giv jobdrømme til de unge

Et fritidsjob stimulerer de unge til at drømme om en fremtid på arbejdsmarkedet. Derudover er det bevist, at unge med fritidsjob har bedre chancer for at klare sig senere i livet.

Få opbakning undervejs

Vi har personale der kender eleverne særdeles godt, og sørger for at matche din virksomhed med en elev, som passer til jer. Vi står klar til at hjælpe, hvis der opstår komplikationer undervejs i ansættelsen.

Q & A for virksomheder

Vores virksomhedsfolder har svar på de mest gængse spørgsmål omkring en ansættelse igennem ‘Mit første job’.

Læs artikel om 'Mit første job'

Folkeskolen.dk har skrevet en fin artikel om ‘Mit første job’, som fortæller om vores bevæggrund for at starte projektet samt hvilke forhåbninger vi har for det videre forløb.