Mit første job

Fritidsjobs til de ældste elever

Rigtig mange danske børn og unge har et fritidsjob, som de passer efter skole. For eleverne på vores skole er det ikke altid så nemt. Det kan være svært at finde overskuddet til at skrive en ansøgning, og for de fleste er det en stor overvindelse at henvende sig til en arbejdsgiver på egen hånd.

Vi har derfor taget initiativ til et projekt, som skal hjælpe vores elever i alderen 13-16 år i fritidsjob. Dette giver nogle helt åbenlyse fordele for eleverne, såsom at de tjener penge og får ansvar og arbejdserfaring. Men vi sigter samtidig mod at give eleverne en selvfortælling, der inkluderer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Sådan gør vi

“Mit første job” handler om at bygge et stillads under den enkelte elev, som gør det muligt for vedkommende at lykkes med et fritidsjob.

  • Vi opsøger lokale erhvervsdrivende og opretter en jobbank
  • Vi stiller pædagogisk personale til rådighed for eleven
  • Vi finder frem til jobønsker og -drømme i samråd med eleven
  • Vi hjælper med at skrive ansøgning og tager med til jobsamtale
  • Vi har en psykolog til rådighed, som kan støtte eleven gennem forløbet
  • Vi står løbende til rådighed for arbejdsgiveren
  • Vi holder opfølgende samtaler med eleven

Har du en virksomhed?

Meld dig til jobbanken og få…

 

Løst dine opgaver

Vores elever er friske unge mennesker med masser af gå-på-mod. De kan løse mange af de opgaver, der fylder i hverdagen såsom lettere rengøring, oprydning og at sætte varer på plads.

En god sag på samvittigheden

Mange af vores elever drømmer om et fritidsjob, og mangler bare de rette omgivelser.

Opbakning undervejs

Vi har personale der kender eleverne særdeles godt, og sørger for at matche din virksomhed med en elev, som passer til jer. Vi tilbyder opfølgning med jer og den unge alt efter behov.

Q & A - hent folderen

Vi har lavet en folder, der giver svar på de mest gængse spørgsmål, du som virksomhedsejer kan have. Folderen er klar til at blive printet.

Virksomheder i jobbanken

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om “Mit første job”, eller har du andre forespørgsler, der knytter sig til projektet, kan du kontakte projektleder Esben Stephansen (29 89 12 12)

Målsætning og ophav

Formålet med ‘Mit første job’ er at styrke elevernes selvfortælling, så de tør drømme om en fremtid på arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet skal være en tryg entré for den unge, som giver øget tro på egne evner og positive erfaringer.

‘Mit første job’ startede som et pilotprojekt støttet af Lauritzen Fonden. Pilotprojektet løb frem til sommeren 2018. Skolen driver nu og fremadrettet projektet på egen hånd.

Vi har gjort os mange positive erfaringer i løbet af projektets første år, og anser det som en realistisk målsætning, at et fritidsjob for de fleste elever bliver en del af det at gå i udskolingen. Alle elever skal i deres skoletid stifte bekendtskab med og forholde sig til egne evner, drømme og ambitioner vedrørende en fremtid på arbejdsmarkedet.

Læs artikel om 'Mit første job'

Folkeskolen.dk har skrevet en fin artikel om ‘Mit første job’, som fortæller om vores bevæggrund for at starte projektet samt hvilke forhåbninger vi har for det videre forløb.