Skolens psykolog

Skolens psykolog

Skolens psykolog tilbyder samtaleforløb for de elever, hvor der er behov for det. Det kan være længerevarende forløb, eller blot et par samtaler for at løse op for en aktuel problematik. Psykologen er en naturlig del af hverdagen på skolen, og er derfor ikke fremmed for eleverne. Det skaber tryghed, også i forhold til vanskelige samtaler.

Psykologen tilbyder desuden familierådgivning efter behov. Det kan for eksempel handle om vejledning i at håndtere et barn med en udviklingsforstyrrelse, eller det kan dreje sig om samtaler med søskende eller om andre ting, der presser sig på for familien.

Skolens psykolog kan, i samarbejde med familien, medvirke til at indstille en elev til børnepsykiatrisk udredning, hvor dette er relevant.

Skolens psykolog deltager desuden i forældregruppeforløb sammen med vores fast tilknyttede familiebehandler. Her har forældre til skolens elever mulighed for at mødes og dele erfaringer med hinanden.

 

Nicolai Flensburg

Skolens fastansatte psykolog hedder Nicolai. Han står for sparring med lærere samt intern uddannelse. Herudover arbejder han individuelt med de enkelte elever og udfører familiebehandling.

Nicolai afholder også foredrag om low arousal og afstemt pædagogik. Læs mere her.