Skolens psykologer

Skolens psykologer

Skolens psykologer 

Skolens psykologer tilbyder afgrænsede samtaleforløb af vejledende, støttende og terapeutisk karakter til både elever, forældre og familier efter behov. Her ud over arbejder de med at understøtte det behandlingsmæssige arbejde med eleverne gennem løbende supervision og undervisning af skolens personale, afholdelse af behandlingskonferencer, deltagelse i visitations-, indskrivnings-, behandlings- og revisitationsmøder, udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser mm. 

Christina Kamper Kingod

Christina Kamper Kingod
Behandlingsansvarlig psykolog

Katja

Katja Munch kristensen
Psykolog