Skolens psykologer

Skolens psykologer

Skolens psykologer tilbyder samtaleforløb for de elever, hvor der er behov for det. Det kan være længerevarende forløb, eller blot et par samtaler for at løse op for en aktuel problematik. Psykologerne er en naturlig del af hverdagen på skolen, og er derfor ikke fremmed for eleverne. Det skaber tryghed, også i forhold til vanskelige samtaler.

Psykologerne tilbyder desuden familierådgivning efter behov. Det kan for eksempel handle om vejledning i at håndtere et barn med en udviklingsforstyrrelse, eller det kan dreje sig om samtaler med søskende eller om andre ting, der presser sig på for familien.

Skolens psykologer kan, i samarbejde med familien, medvirke til at indstille en elev til børnepsykiatrisk udredning, hvor dette er relevant.

Skolens psykologer deltager desuden i forældregruppeforløb sammen med vores fast tilknyttede familiebehandler. Her har forældre til skolens elever mulighed for at mødes og dele erfaringer med hinanden.

 

Christina Kamper Kingod

Skolens behandlingsansvarlige psykolog hedder Christina. Hun står for sparring med skolens personale, intern udvikling og for det løbende behandlingsarbejde med skolens elever.

Nicolai Flensburg

Skolens familiebehandler og psykolog gennem mange år hedder Nicolai. Han udfører familiebehandling for skolens tilknyttede familier.

Nicolai afholder også foredrag om low arousal og afstemt pædagogik. Læs mere her.