Indskrivning og visitation

Hvilken skole passer til dit barn?

Som forælder til et barn med særlige behov kan det ofte være svært at vurdere hvilket skoletilbud der er det rigtige. Ofte er det først efter gentagne uheldige oplevelser med institutions- eller skolevæsenet, at beslutningen træffes endeligt.

Den skole som danner rammerne for dit barns skolegang, kan være altafgørende for barnets videre liv. Derfor er det vigtigt at kigge grundigt på barnets individuelle behov, så man er i stand til at imødekomme disse bedst muligt. For at komme i betragtning til en dagbehandlingsskole kræver det en grundig visitation i samarbejde med kommunen. Denne hjælper skolen med at afklare barnets behov, og giver samtidig forældrene et indtryk af den pågældende skole.

Vi bliver ofte spurgt, om der er frit skolevalg for dagbehandlingselever. Vi henviser til denne udmærkede forklaring fra DUKH.

Få ledige pladser

Vi har i øjeblikket få ledige pladser på skolen. Ønsker du at høre nærmere om visitation til Skolen ved Sorte Hest, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan forløber en visitation

Indskrivning på skolen skal godkendes af både socialforvaltningen og skoleforvaltningen. Relevante sagsakter sendes til skolen, hvor skolens psykolog gennemlæser dem. Herefter tages der i samarbejde med skolens visitationsudvalg stilling til, om placeringen er mulig og relevant. Ofte er det nødvendigt med et afklaringsmøde mellem skole og forældre, så begge parter er enige om at Skolen ved Sorte Hest er det rigtige sted for eleven. Slutteligt indkaldes til fælles visitationsmøde, hvor eleven og dennes familie, sagsbehandler og eventuelle andre relevante netværkspersoner, kan se skolen og høre nærmere om dagligdagen, det pædagogiske arbejde og andre tilbud i skolens regi.

Hvis visitationen godkendes, aftales starttidspunkt, og der udfærdiges en kontrakt. Én til to måneder efter skolestart indkaldes til opfølgningsmøde, hvor planen for det videre arbejde kan drøftes, med henblik på at skrive en behandlingsplan, som følger eleven og revideres jævnligt.

Én gang om året skriver skolen en udtagelse på hver enkelt elev. Disse sendes til forvaltningerne som tager stilling til det kommende skoleår. Herunder om eleven skal fortsætte på skolen eller udsluses til andet forløb. Dette kan fx være tilbagevenden til folkeskolen eller et efterskole- eller STU-forløb.

Kontakt vores pædagogiske konsulent

Hvis du ønsker at vide mere om SvSH og mulighederne for at få dit barn indskrevet, kan du kontakte vores pædagogiske konsulent, John Fält.

John er tidligere skoleleder samt grundlægger af Skolen ved Sorte Hest, og har med sine mange års erfaring svar på de fleste spørgsmål.

John Fält, pædagogisk konsulent
Telefon: 23 29 02 61
Mail: john@svsh.dk