Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

En helt afgørende forudsætning for at det professionelle arbejde med børn kan lykkes er, at der er en eller anden grad af fælles forståelse og enighed til stede blandt de parter, som har indflydelse og interesser i forhold til barnets liv. 
Skole og forældre har forskellige opgaver i forhold til barnet, og det er vigtigt at stræbe efter en gensidig respekt, som gør det muligt at mødes i et fælles fokus på, og mål for det enkelte barns udvikling. 

I praksis søges dette opnået ved jævnlig kontakt mellem skole og hjem. Det varierer, hvor ofte der er behov for denne kontakt. For nogle handler det om ugentlige (i perioder endog daglige) samtaler, for andre kan mindre frekvente samtaler hver 14. dag være tilstrækkelige. Gennem det tætte skole-hjem samarbejde tilstræbes det i videst muligt omfang at inddrage forældrene i deres barns faglige og sociale udvikling. 

Der er mulighed for at supplere skole-hjem samarbejdet med afgrænsede samtaleforløb ved en af skolens psykologer efter behov. Disse forløb kan være af vejledende, støttende eller terapeutisk karakter.