Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

En helt afgørende forudsætning for at det professionelle arbejde med børn kan lykkes er, at der er en eller anden grad af forståelse og enighed tilstede, blandt de parter som har indflydelse og interesser i forhold til barnets liv.
Skole og forældre har forskellige opgaver i forhold til barnet, og det er vigtigt at stræbe efter en gensidig respekt, som gør det muligt at mødes i et fælles fokus på, og mål for det enkelte barns udvikling.

I praksis søges dette opnået ved jævnlig kontakt til hjemmet. Det varierer hvor ofte der er behov for denne kontakt. For nogle handler det om ugentlige (i perioder endog daglige) samtaler, og for nogle er det tilstrækkeligt med de to årlige skole/hjem samtaler. På denne måde tilstræbes det i videst muligt omfang at inddrage forældrene i deres barns faglige og sociale udvikling.

Samarbejdet kan desuden indeholde samtaleforløb af kortere eller længere varighed. Det kan være rådgivende forløb, eksempelvis med det mål, at øge forståelsen af et barn med specifikke vanskeligheder (neurologiske eller andet), eller det kan være behandlingsforløb.