Som pårørende (18 år+) til elever på Skolen ved Sorte Hest har du nu mulighed for at deltage i et forløb bestående af to årlige temadage-eftermiddage. Ved hver af disse eftermiddage vil et udvalgt tema blive belyst gennem oplæg med fokus på teori og praksis. I forlængelse heraf vil der være mulighed for dialog og erfaringsudveksling blandt de tilstedeværende.

Onsdag d. 08-03-2023, Kl. 16.00-18.00

Sanserne i Centrum

Mange af vores børn og unge på Skolen ved Sorte Hest kan opleve udfordringer med deres sanser.
Denne eftermiddag vil vi beskæftige os med over- og understimulering af sanserne, hvordan vi på skolen arbejder med sanserne samt hvordan vi tænker sansestimulation ind i en hjemlig kontekst.

Undervisere: Christina Lydolph og Tina Rovsing Olsen, pædagoger på Skolen ved Sorte Hest

Tilmeldingsfrist fredag d. 27/2

Tidligere oplæg:

Onsdag d. 09-11-2022, Kl. 16.00-18.00

Når “hjernens dirigent” svigter.

Mange af vores børn og unge på Skolen ved Sorte Hest kan ofte opleve udfordringer med at huske, planlægge og styre deres opmærksomhed på en alderssvarende måde. Her kan man tale om, at ”Hjernens dirigent” – altså den del i hjernen, der hjælper os med at planlægge, organisere osv. – svigter. De kan på denne baggrund have svært ved at hæmme uhensigtsmæssig adfærd, arbejde fokuseret med en opgave, skifte fra én aktivitet til en anden osv. Dette kan give anledning til misforståelser og konflikt i relation til andre samt oplevelsen af nederlag og andre svære følelser i relation til sig selv. Fokus denne eftermiddag er på, hvordan vi kan forstå og afhjælpe disse vanskeligheder hos børn og unge.

Undervisere: psykolog Katja Munch Kristensen, og lærer Janni Søhus

Tilmeldingsfrist fredag d. 28/10