Som pårørende (18 år+) til elever på Skolen ved Sorte Hest har du nu mulighed for at deltage i et forløb bestående af tre årlige temadage-eftermiddage. Ved hver af disse eftermiddage vil et udvalgt tema blive belyst gennem oplæg med fokus på teori og praksis. I forlængelse heraf vil der være mulighed for dialog og erfaringsudveksling blandt de tilstedeværende.

Onsdag d. 25-08-2021, Kl. 16.00-18.00

“Konflikthåndtering i hverdagen”

Med udgangspunkt i principperne fra Low Arousal tilgangen er fokus på, hvordan konflikter med børn og unge kan håndteres og nedtrappes i en travl hverdag.

Underviser: Emil Vinther, cand.mag. i psykologi. Har arbejdet som pædagog og underviser på skolen i mere end 15 år.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 13. august 2021 til info@svsh.dk

Onsdag d. 27-04-2022, Kl. 16.00-18.00

“Mentalisering i praksis”

Børn og unge med psykiske vanskeligheder har ofte udfordringer med mentalisering forstået som evnen til at se sig selv udefra og andre indefra. Dette gør det svært for dem at registrere, sætte ord på samt reagere hensigtsmæssigt på egne og andres indre tilstande. Dette kan give anledning til misforståelser og konflikt. Fokus denne eftermiddag er på, hvordan vi kan forstå hhv. styrke mentaliseringsevnen hos børn og unge.

Underviser: Katja M. Kristensen, psykolog på skolen.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 15. april 2022 til info@svsh.dk