Som pårørende (18 år+) til elever på Skolen ved Sorte Hest har du nu mulighed for at deltage i et forløb bestående af tre årlige temadage-eftermiddage. Ved hver af disse eftermiddage vil et udvalgt tema blive belyst gennem oplæg med fokus på teori og praksis. I forlængelse heraf vil der være mulighed for dialog og erfaringsudveksling blandt de tilstedeværende.

Onsdag d. 25-08-2021, Kl. 16.00-18.00

“Konflikthåndtering i hverdagen”

Med udgangspunkt i principperne fra Low Arousal tilgangen er fokus på, hvordan konflikter med børn og unge kan håndteres og nedtrappes i en travl hverdag.

Underviser: Emil Vinther, cand.mag. i psykologi. Har arbejdet som pædagog og underviser på skolen i mere end 15 år.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 13. august 2021 til info@svsh.dk

Onsdag d. 09-02-2022, Kl. 16.00-18.00

“Det gode skole-hjem samarbejde”

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for elevernes læring, trivsel og udvikling. Vi sætter denne eftermiddag fokus på, hvad der karakteriserer det gode skole-hjem samarbejde; hvordan skole og hjem kan nå frem til en fælles forståelse af barnet/den unge samt opnå gensidige og afstemte forventninger til hinanden i samarbejdet.

Underviser: René Laursen, faglig leder.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 31. januar 2022 til info@svsh.dk

Onsdag d. 27-04-2022, Kl. 16.00-18.00

“Mentalisering i praksis”

Børn og unge med psykiske vanskeligheder har ofte udfordringer med mentalisering forstået som evnen til at se sig selv udefra og andre indefra. Dette gør det svært for dem at registrere, sætte ord på samt reagere hensigtsmæssigt på egne og andres indre tilstande. Dette kan give anledning til misforståelser og konflikt. Fokus denne eftermiddag er på, hvordan vi kan forstå hhv. styrke mentaliseringsevnen hos børn og unge.

Underviser: Katja M. Kristensen, psykolog på skolen.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 15. april 2022 til info@svsh.dk