Low arousal på Skolen ved Sorte Hest

Her på skolen har vi gennem mange år benyttet metoderne og teorien bag low arousal. Det har været med til at danne fundament for mange af vores grundtanker omkring det pædagogiske arbejde med særligt sårbare børn og unge.

Vi tilbyder foredrag om low arousal og autonomistøttende pædagogik. Læs mere.

Low arousal er en tilgang som søger at nedtrappe konflikter og skaber et afstressende miljø. Den minder os om i hverdagen, at ansvaret for at tingene lykkes, ligger hos de voksne – og ikke hos børnene.

Vi har i samarbejde med psykolog Bo Hejlskov Elvén produceret denne serie af videoer, som giver gode tips til fagfolk og forældre, som ønsker at benytte metoden i deres hverdag med børn.

Bo Hejlskov er tilknyttet Skolen ved Sorte Hest. Læs mere om hans rolle på skolen her.

Bo Hejlskov - Psykolog og supervisor på Skolen ved Sorte Hest

Find ud af hvem der har problemet

Hvem er det egentlig der har et problem, når børn med adfærdsproblemer handler uhensigtsmæssigt? Er opførslen et problem for barnet selv? Eller er det et problem for dig? Og kan vi håndtere problemet i stedet for at forsøge at ændre adfærden hos barnet?

Børn der kan opføre sig ordentligt - de gør det

Vores opfattelse af børns adfærd er i høj grad præget af de forventninger vi har til dem. Derfor er det vigtigt at vores forventninger er realistiske, og tilsvarer de evner som barnet har. Bo Hejlskov Elvén fortæller i denne video om fordelene ved at antage at børn gør det så godt som de kan.

Mennesker gør det der giver mening i situationen

Vi mennesker gør oftest det der giver mening for os. Derfor kan det være en god ide, hvis du ønsker at påvirke dit barns adfærd, at finde ud af hvordan du gør den ønskede opførsel meningsfyldt for barnet.

Den der tager ansvar kan påvirke

Man skal tage ansvar for at kunne påvirke. Det gælder både for forældre, skole og alle andre, der ønsker at påvirke børns adfærd. Bo Hejlskov Elvén uddyber i denne video princippet om ansvar.

Børn lærer ikke noget af at mislykkes

Børn lærer ikke noget af at mislykkes, viser videnskabelige studier. Voksne lærer af sine fejl, men børn lærer af de ting, der lykkes. Bo Hejlskov Elvén forklarer i denne video hvordan det bør gøre en forskel for den måde du opdrager dine børn på.

Man skal have selvkontrol, for at kunne samarbejde

Selvkontrol er nødvendigt for at kunne samarbejde. Derfor er det vigtigt, at vi træner vores børn til at bevare kontrollen over sig selv. Bo Hejlskov forklarer i denne video, hvad det det går ud på.

Alle gør alt hvad de kan for at beholde selvkontrollen

Vi mennesker har mange forskellige strategier, der hjælper os med at bevare kontrollen over os selv og situationen. Bo Hejlskov Elvén forklarer her hvorfor nogle mennesker bider sig i læben, lyver og ville takke nej tak til en tur til Hawaii med alt betalt.

Følelser smitter

Dit kropssprog og din sindsstemning smitter af på dine omgivelser. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på fremtoningen og måden man taler med andre på, særligt når man har med særligt sårbare børn at gøre. Bo Hejlskov Elvén uddyber i denne video.

Konflikter består af løsninger

Hvis du ønsker at et barn skal samarbejde med dig, er det vigtigt at dine måder at løse problemerne på, ikke bliver et problem for barnet. Konflikter mellem mennesker opstår nemlig, når måden man løser sine problemer på, bliver et problem for den anden part.

Vi stiller krav på en måde der virker

Pædagogik er at stille krav på en måde der virker. I samarbejdet med børn stiller man hele tiden krav. Tænderne skal børstes, vanterne skal på hænderne, bogen skal op af tasken. Men hvis de krav du stiller ikke virker, er der ikke noget i vejen med barnet – så er der noget galt med måden kravene bliver stillet på.

Man bliver leder, når nogen følger

Hvis du vil være leder, må du finde ud af hvordan du får folk til at følge dig. Derfor skal man som forælder (eller fagperson som arbejder med børn) sørge for at man er værd at følge. Det opnår man ikke ved tvang, men ved at give tilpas meget frihed og struktur.

Det er ikke retfærdigt at behandle alle mennesker ens

Mennesker har forskellige behov, og derfor er det ikke retfærdigt at behandle alle ens. Hvis folk skal være lige, er man nødt til at forskelsbehandle, så man tager forbehold for den enkeltes udfordringer. Denne læring er rigtig god at give videre til sine børn, og de kan sagtens forstå det, når det bliver forklaret.

Bilværkstedet

Hvad har en skole tilfælles med et bilværksted? Jo, man er nødt til begge steder at tage ansvar for sin egen professionalisme, og have det værktøj og de metoder der skal til, for at løse de opgaver der bliver stillet. Bo Hejlskov Elvén uddyber i denne video hvordan man kan bruge sammenligningen til at forstå det ansvar, som pædagogisk professionelle mennesker har i forhold til deres opgaver.

Gå efter bolden, ikke efter manden

Fokusér på det der er vigtigt, når du ønsker at opnå noget med dine børn eller elever. Bo Hejlskov forklarer i denne video hvorfor det er vigtigt at være sig sine mål bevidst, og måske endda skære nogle af de ting fra, som ikke hjælper os med at opnå dem.

Først håndterer vi, så evaluerer vi, så forandrer vi

“Det er vigtigt at vi ikke blander håndtering sammen med forandring”, siger Bo Hejlskov. Det betyder bl.a. at det ikke hjælper, når et barn er frustreret og kaster med tingene, at vi tvinger barnet til at rydde op som en straf. Barnet lærer nemlig ikke noget af at mislykkes.

Princippet om det bløde anslag

Når vi stiller krav til børn, har vi ofte en tendens til at være meget tydelige omkring, at det er et krav vi stiller. Men dette resulterer ofte i at barnet stiller sig på bagben som udgangspunkt, og en konfliktsituation kan være under opsejling. Derfor anbefaler Bo Hejlskov at vi benytter “det bløde anslag”.

Medstand i stedet for modstand

Alting bliver nemmere, når børnene er “medstandere” i stedet for modstandere. Men medstand handler ikke om at andre skal gøre hvad du siger. Medstand er når I sammen kan finde en løsning, som I er enige om. Bo Hejlskov uddyber i denne video hvordan medstand er relevant for god børneopdragelse.