Skolevægring

Som et led i vores række af oplæg for forældre, familie, og netværk inviterer vi denne gang til oplæg med vores dygtige kollegaer Sebastian og Emil

Temadag om skolevægring

Onsdag d. 04-10-2023, Kl. 16.00-18.00

Elever kan være helt eller delvist fraværende fra skole i perioder af ufrivillige årsager. Dette kaldes skolevægring. Men hvad taler vi om, når vi taler skolevægring?Skolevægring er et kompliceret og uhomogent fænomen. Ved denne temaeftermiddag vil vi indledningsvist afklare og definere fænomenet nærmere. Vi kommer ogsåtil at se nærmere på omfanget og konsekvenserne af skolevægring samt hvordan, vi arbejder med skolevægring generelt og mere specifikt på Skolen ved Sorte Hest. 

Undervisere: Sebastian Lithén, lærer og skolevægringskonsulent på SvSH samt Emil Vinther, cand.mag. i dansk og psykologi samt skolevægringskonsulent på SvSH

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 27. september, kl. 12. Der er i alt 16 pladser til temaeftermiddagen, som fordeles efter ’først-til-mølle’-princippet. Tilmelding skal ske til info@svsh.dk

FØLG SKOLEN VED SORTE HEST

Seneste nyt

Vi søger en sproglærer og en skolevægringskonsulent

Vi søger en sproglærer og en skolevægringskonsulent

Nu er der mulighed for at blive en del af det stærke team på SVSH.Vi søger nu en sproglærer til mellemtrinnet samt en skolevægringskonsulentEr det dig, som bliver vores nye kollega, eller kender du lige den helt rigtige?

Skoletilsyn Februar 2024

Skoletilsyn Februar 2024

Skolen ved Sorte Hest modtager jævnligt undervisningstilsyn fra Københavns Kommune. Tilsynets formål er at sikre sig, at det undervisningstilbud som eleverne på SVSH modtager, står mål med lovkravene. Tilsynsførende har til opgave at følge flere forskellige fag...

Konfilkthåndtering i hverdagen

Konfilkthåndtering i hverdagen

  Onsdag d. 17-04-2024, Kl. 16.00-18.00 Med udgangspunkt i principperne fra Low Arousal tilgangen er fokus denne eftermiddag på, hvordan konflikter med børn og unge kan håndteres og nedtrappes i en travl hverdag. Program for eftermiddagen: Kl. 16.00-17.00: Low...