Som pårørende (18 år+) til elever på Skolen ved Sorte Hest har du nu mulighed for at deltage i et forløb bestående af to årlige temadage-eftermiddage. Ved hver af disse eftermiddage vil et udvalgt tema blive belyst gennem oplæg med fokus på teori og praksis. I forlængelse heraf vil der være mulighed for dialog og erfaringsudveksling blandt de tilstedeværende.

Onsdag d. 08-03-2023, Kl. 16.00-18.00

Sanserne i Centrum

Mange af vores børn og unge på Skolen ved Sorte Hest kan opleve udfordringer med deres sanser.
Denne eftermiddag vil vi beskæftige os med over- og understimulering af sanserne, hvordan vi på skolen arbejder med sanserne samt hvordan vi tænker sansestimulation ind i en hjemlig kontekst.

Undervisere: Christina Lydolph og Tina Rovsing Olsen

Tilmeldingsfrist mandag d. 27/2