Regelsæt

Regler til Sorte Hest Cup – Grundlæggende fra fodboldloven

– 10 min. pr. halvleg.
– 5 personer på banen ad gangen, med max. 8 personer på hvert hold.
– Fri udskiftning, efter henvendelse til dommeren.
– Grønt kort, læs mere uddybende på s. 5

 

 

Grundlæggende udstyr

En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af følgende adskilte dele:

Fodbeklædning til sportslig aktivitet, dvs. kondisko eller fodboldstøvler.

Benskinner er anbefalet og fravælgelse af dette er under eget ansvar.

Beskyttelsesudstyr, som ikke er farligt, f.eks. hovedbeklædning, ansigtsmasker og knæ-/armbeskyttere i blødt, polstret letvægtsmateriale er tilladt – ligesom målmandskasketter og sportsbriller.

Spilledragtens farver

 • De to holds spilledragter skal have farver, som adskiller dem fra hinanden samt fra dommerteamet.
 • Begge målmænd skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, de øvrige spillere og dommerteamet.

Begyndelsesspark

Procedure

 • Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret. Holdet, som vinder lodtrækningen, bestemmer, hvilket mål det vil angribe i 1. halvleg.
 • Modspillerne giver bolden op.
 • Holdet, som vinder lodtrækningen, giver bolden op ved begyndelsen af 2. halvleg.
 • Efter pausen skifter holdene banehalvdel.
 • Når et hold har scoret, tages begyndelsessparket af modspillerne.

Bolden er ude af spil, når;

 • den fuldstændigt har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften
 • dommeren har standset spillet.

Der kan kun dømmes direkte og indirekte frispark eller straffespark for forseelser, som bliver begået, mens bolden er i spil.

Direkte frispark

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser mod en modspiller på en måde, som efter dommerens skøn er satset, hensynsløs eller med unødig stor kraft:

 • angriber med skulderen
 • springer på
 • sparker eller forsøger at sparke
 • puffer
 • slår eller forsøger at slå (omfatter også at nikke en skalle)
 • tackler eller angriber med en anden del af kroppen
 • spænder ben eller forsøger at spænde ben.

Hvis en forseelse medfører fysisk kontakt, er straffen et direkte frispark eller straffespark.

 • Satset vil sige, at spilleren har udvist manglende forudseenhed eller handlet risikobetonet eller undladt at tage forholdsregler i sin kamp om bolden. Der skal ikke tildeles følgestraf.
 • Hensynsløst vil sige, at spilleren har handlet uden hensyntagen til den fare eller de konsekvenser, som hans modspiller kan udsættes for. Spilleren skal advares.
 • Unødig stor kraft vil sige, at en spiller er gået ud over den nødvendige kraftanvendelse og udsætter sin modspiller for fare. Spilleren skal udvises.

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser:

 • forsætligt spiller bolden med hånd eller arm (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt).
 • holder en modspiller
 • bremser en modspiller med fysisk kontakt
 • bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • kaster en genstand mod bolden, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, eller rører bolden med en håndhold genstand

Spille bolden med hånd eller arm
At spille bolden med hånd eller arm indebærer en forsætlig handling hos den spiller, hvis hånd eller arm får kontakt med bolden.

Dommeren skal tage følgende i betragtning ved sin vurdering:

 • Håndens bevægelse mod bolden – eller boldens bevægelse mod hånden
 • Afstanden mellem spilleren og bolden (kommer bolden hurtigt eller uventet ?)
 • Håndens position alene betyder ikke nødvendigvis, at der foreligger en forseelse

Uden for hans eget straffesparksfelt gælder de samme begrænsninger for målmanden som for alle andre spillere, hvad angår det at spille bolden med hånden.

I sit eget straffesparksfelt kan målmanden ikke pådrage sig et direkte frispark eller en dertil hørende følgestraf ved at spille bolden med hånden, men han kan ved at spille bolden med hånden begå en forseelse, der skal straffes med indirekte frispark.

Indirekte frispark

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en spiller

 • spiller på en måde, som er farlig
 • spærrer vejen for en modspiller uden fysisk kontakt
 • ved ord eller handling protesterer ved brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog og / eller tegn, eller andre verbale forseelser
 • forhindrer målmanden i at frigøre bolden til spil fra hænderne, eller sparker / forsøger at sparke til bolden, når målmanden er i færd med at frigøre den til spil
 • begår nogen anden forseelse, som ikke er nævnt i loven, og for hvilken dommeren standser spillet for at advare eller udvise en spiller.Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand inden for eget straffesparksfelt begår én af følgende forseelser:
 • har kontrol over bolden med hænderne i mere end 6 sekunder, før han frigør den til spil
 • rører bolden med hænderne
  »» efter at have frigjort den til spil, men før den har rørt en anden spiller
  »» efter at den forsætligt med foden er sparket til ham af en medspiller
  »» efter at have modtaget bolden direkte fra et indkast, udført af en medspiller.En målmand anses for at have kontrol over bolden, når
 • bolden er mellem hans hænder, eller mellem hånden og en anden flade (f.eks. jorden eller hans egen krop), eller hvis han rører bolden med nogen del af hænderne eller armene – undtagen hvis bolden springer tilbage fra målmanden, eller målmanden har foretaget en redning
 • han holder bolden i sin udstrakte, åbne hånd
 • han hånddribler eller luftdribler med bolden.

En målmand må ikke angribes af en modspiller, når han har kontrol over bolden med hænderne.

Gule, røde og grønne kort.

Gule kort:
Der er forskellige tilfælde, hvor en spiller skal advares for usportslig opførsel, herunder hvis en spiller

 • forsøger at snyde dommeren, f.eks. ved at foregive en skade eller ved at lade som om, der er begået en forseelse mod ham (’film’ )
 • på en hensynsløs måde begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark
 • spiller bolden med hånden for at gribe ind i eller stoppe et lovende angreb
 • spiller bolden med hånden i et forsøg på at score (uanset om det lykkes eller ej), eller forgæves med hånden forsøger at forhindre bolden i at gå i mål
 • berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed ved en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden, og hvor dommeren har dømt straffespark.
 • viser manglende respekt for spillet
 • forsøger at omgå loven (også ved et frispark) ved at spille bolden til sin målmand med hoved, bryst, knæ osv., uanset om målmanden rører bolden med hænderne eller ej
 • med tilråb distraherer en modspiller under spillet eller ved en igangsættelse.

 

Rødt kort:

 

 

Spil, som i alvorlig grad er utilladeligt
En tackling eller et angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. Enhver spiller, som springer på en modspiller forfra, fra siden eller bagfra med ét eller begge ben og gør det med unødig stor kraft eller bringer modspillerens sikkerhed i fare, gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.

Voldsom adfærd
Voldsom adfærd foreligger, når en spiller anvender eller forsøger at anvende unødig stor kraft eller brutalitet mod en modspiller, uden at det sker i kamp om bolden. Voldsom adfærd foreligger også ved en tilsvarende handling mod en medspiller, official, medlem af dommerteamet, tilskuer eller nogen anden person. Det er ikke afgørende, om der opstår fysisk kontakt.

En spiller, som – uden at det sker i kamp om bolden – forsætligt slår en modspiller eller nogen anden person i hoved eller ansigt med hånd eller arm, gør sig skyldig i voldsom adfærd, medmindre det sker med ubetydelig kraft.

Kast med genstande
I alle tilfælde tager dommeren passende disciplinær straf i anvendelse

 • Hvis forseelsen er udført hensynsløst, advarer dommeren personen for usportslig opførsel.
 • Hvis forseelsen er udført med unødig stor kraft, udviser dommeren personen for voldsom adfærd.

Grønne kort:

En spiller kan få tildelt et grønt kort efter dommerens skøn. Dette kan ske på følgende måde:

 • Dommeren skønner at en spiller udviser respektfuld adfærd overfor sine egne eller modstanderens spillere.
 • Dommeren skønner at en spiller udviser fairplay i spilsituationer, eller situationer udenfor banen.
 • Et grønt kort kan også gives efterfølgende til et hold:
 • Hvis holdets fans, tilhængere har udvist ekstra stor support eller på anden vis har vist modstanderholdet fairplay.

Dette belønnes til sidst i turneringen, og der vil løbende være præmier til individuelle spillere.

 

Kampens afgørelse

Det hold, der har scoret flest mål, har vundet kampen. Hvis begge hold scorer lige mange mål, eller der ingen mål scores, er kampen uafgjort.

Under straffesparkskonkurrencen

 • Kun spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, samt dommerteamet må forblive på banen under konkurrencen
 • Alle spillere, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive i midtercirklen
 • Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal være på banen uden for det straffesparksfelt, hvor sparkene tages, og på mållinjen, hvor den skærer straffesparksfeltets grænselinje
 • Alle spillere, der er berettigede til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med målmanden under konkurrencen
 • Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse. Sparkeren må ikke røre bolden igen efter sparket.
 • Dommeren holder regnskab med de udførte spark

I henhold til nedenstående regler tager hvert hold fem spark

 • Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet holds spillere
 • Hvis det ene hold, før begge har taget fem spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle fem spark, skal konkurrencen ophøre
 • Hvis stillingen er lige, efter at begge hold har taget fem spark, skal de fortsætte med at sparke i den samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark
 • Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark
 • Dette princip er gældende for enhver efterfølgende sekvens af spark, men et hold må skifte rækkefølgen af sparkere.
 • En straffesparkskonkurrence kan ikke udsættes på grund af en spiller, som har forladt banen. Spillerens spark vil blive betragtet som tabt (ikke scoring), hvis spilleren ikke er tilbage i tide til at tage sit spark