I 2017 søsatte vi projektet “Mit Første Job”, som med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond blev bredt ud til en lang række dagbehandlingsskoler i København og omegn.
Med to dedikerede fuldtidsansatte i projektet har de unge fået øget deres kendskab til jobmarkedet, dels via kurser, såkaldte “lommepengejobs” internt på skolerne, samt rigtige fritidsjobs.

Den fondsstøttede koordinerende del af projektet som har været en del af vores skoles hverdag igennem de seneste 4 år, udløber d. 31. marts, og HER kan du læse de afsluttende rapporter.
Et forskningshold fra Københavns Professionshøjskole har fulgt ‘Mit første job’ tæt og rapporten giver et unikt indblik i de unges livsverden og den pædagogiske og skolefaglige praksis på de dagbehandlingsskoler, som har gjort fritidsjob til en del af skolegangen. Rapporten henvender sig særligt til fagfolk, der arbejder med sårbare unge med komplekse psykiske udfordringer eller har interesse for dagbehandlingsskolers praksis, elevernes hverdagsliv, skoleerfaringer og deres erfaringer med fritidsjob.
Evalueringsrapporten fra Social Respons bidrager til at forstå, hvorfor det er så gavnligt at sætte gang i fritidsjobindsatser på dagbehandlingsskoler, og hvordan man kan gribe det an som skole. Rapporten henvender sig i særlig grad til ledere og personale på dagbehandlingsskoler, som ønsker at arbejde med fritidsjob, men kan læses af alle, der arbejder med fritidsjob blandt unge.

Dette betyder desværre også, at vi på skolen ikke længere kommer til at have glæde af Louise og Lotte, som har fungeret som projektkoordinatorer, med kontor hos os. Vi har været utrolig glade for at have haft dem i huset, og ønsker dem begge rigtig god vind fremover.