Det udgående inklusionsteam

Står du med en udfordrende inklusionsopgave?

Skolen ved Sorte Hest har et inklusionsteam, der hjælper lærere og forældre med at give inklusionen de bedste betingelser. Det kan være i klasser, hvor en eller flere elever ekskluderes af det sociale og faglige fællesskab, eller hvor det er svært at opretholde ro og koncentration i undervisningen.

Vores indsats er målrettet den enkelte elev, med henblik på at skabe det mest hensigtsmæssige miljø omkring barnet. Vi hjælper skole og forældre med at opnå en fælles målsætning, og giver praktisk anvendelige værktøjer til sammen at opnå gode resultater.

Værktøjer der virker

Vi lægger mange timer i at observere i klassen, så vi får et godt indblik i de udfordringer der måtte være. Sådan gør vi det meget lidt tidskrævende for klassens lærerteam, da vi sparer dem for at skulle kortlægge problemerne for os. Det er også sådan, at vi bedst giver lærerteamet praktiske værktøjer som virker, i stedet for en masse teori som kan være svært at implementere i hverdagen.

Vores konsulenter har mange års praktisk erfaring med at undervise særligt sårbare børn. Vi prioriterer bl.a. synlig læring og målstyret undervisning. Herudover har vi stort fokus på via low arousal at nedbringe den stress hos eleverne, som ofte resulterer i uønsket adfærd i undervisningen.

Hvem er vi for?

Vi hjælper bl.a. folkeskoler, som ønsker en specialiseret indsats på et inklusionsforløb der er gået i hårdknude.

Vores opgave er IKKE at erstatte skolens eget ressourceteam eller kommunens PPR-tilbud.

Vores indsats er specialiseret på den enkelte elev, og har til hensigt at give skole, forældre og det pædagogiske personale de bedste betingelser for at skabe et godt undervisningsmiljø for hele klassen.

 

Grundlæggende værdier

Én af skolens grundlæggende tanker er, at alle børn gerne vil lære og fungere i deres skolegang. Når dette ikke lykkes, skyldes det at rammerne ikke er tilpasset barnets forudsætninger. Kognitive, følelsesmæssige eller psykosociale vanskeligheder kan stille sig i vejen for læring, og det er skolens ansvar at finde nye veje for at komme videre og skabe forandring.

Vi lægger stor vægt på en ligeværdig og åben dialog med eleverne og deres familier. Vi indskriver ikke børn uden også at indskrive deres nærmeste, da dette er en forudsætning for at kunne lykkes med vores arbejde.

Udtalelser fra tidligere forløb

|

Forældreinddragelse

“Jeg synes, det er fantastisk brugbart, at jeg som forælder er inviteret med i forløbet. Jeg føler mig mere tryg ved at have kendskab til skolens pædagogiske arbejde relateret til min søns vanskeligheder. Jeg tænker, jeg har fået et fundament at tale med lærerne ud fra, når vi i fremtiden skal koordinere og tale om løsninger til de vanskeligheder, der måtte komme i fremtiden for min søn i klassen/undervisningen.”

Pia
Mor til elev

|

Samarbejde med lærere

Det har været rigtig interessant at feed back min undervisning. Vejledningen var konkret og brugbar – med det samme. Altså ændringer som har været lige til at til, og som har haft virkning. Eleven har tydeligvis haft gavn af de ændringer vi har lavet. Han er mere rolig og kan holde koncentrationen længere

Anne Katrine Løgstrup
Lærer, Vesterbro Ny Skole

|

Forandringer i hjemmet

“Min søn har mindre stammen og tics end før indsatsen. Han virker mere rolig og nærværende i sociale sammenhænge og med sine venner. Min søn har fortalt lidt om, hvad de lærer om i skolen, hvilket han ikke plejer, og dette kan pege på lidt mere overskud til at lære/fortælle hvad han har lært. Han udvikler sig godt læsemæssigt, og læser efterhånden rigtig godt (lix 7-10), trods stor modstand mod at læsetræne hjemme.”

Pia
Mor til elev

Sådan vejleder vi

Et af de væsentligste elementer i et godt samarbejde er vejledningsfunktionen. I vejledningen videregives de relevante værktøjer, som klassens lærere kan bruge til at styre klassens rum, så dette er muligt. Vi arbejder typisk med et mix af forskellige vejledningsmodeller.

Vi gør en dyd ud af at vores vejledning skal være konkret og håndgribelig. Vores erfaring er, at det ikke er den bagvedliggende teori, men de praktiske værktøjer og justeringer, som gør den største forskel for lærerteamet i hverdagen.

Tryk på den pågældende vejledningsmodel, hvis du vil læse mere om den.

Den rådgivende funktion

Her forsøger vi at give svar på løsning af konkrete problemer på baggrund af viden om konkrete metoder og redskaber.

Den konsultative funktion

Her forsøger vi både at give svar på konkrete problemer, og bidrager også med nye forståelser og perspektiver på en given problematik, som peger på forskellige mulige løsninger.

Inspiratoren

Her vil vi bidrage med ny viden, nye indsigter og nye forståelser, der i et samarbejde med læreren eller andet pædagogisk personale, skal inspirere til at finde nye perspektiver og tilgange til forståelse og håndtering af praksis.

Sparringspartneren

Her er det vores opgave at støtte læreren eller andet personale i at forholde sig analytisk og reflekteret til egen praksis.

Forløbets indhold

Vi er meget fleksible i indretningen af vores ressourceforløb, og prioriterer altid at gøre det, som opgaven kalder på. Forløbet planlægges i samarbejde med skolen og de involverede fagpersoner.

Selvom hvert ressourceforløb er forskelligt, består det af nogle faste elementer. Tryk på de emner du ønsker at læse mere om.

 

Formøde

På formødet skal vi have afstemt forløbets succeskriterier. Herudover vil vi informere om de værdier og det børnesyn vi kommer med.
Med til formødet er barnets forældre, samt alt pædagogisk personale omkring eleven – både skole og fritid. Det er vigtigt at forældrene inddrages, da det gør dem mere trygge ved det pædagogiske arbejde omkring inklusionen.

Observationer

Observationerne vil typisk sprede sig over 14 dage. Det er væsentligt, at de finder sted på forskellige tidspunkter af dagen og ved forskellige fag og aktiviteter. Vi gør meget ud af at være så usynlige som muligt i observationerne.

Feedback

Vi giver løbende feedback gennem hele forløbet. Når indsatsen er ved at være ved vejs ende, afholder vi et koncentreret møde på 1,5 time, hvor der er plads til at gå i dybden. Ved dette møde inddrages igen alle professionelle voksne omkring eleven samt forældre til barnet.
Alle parter modtager efterfølgende et skriftligt udkast fra observationerne samt en oversigt over vores anbefalinger. Handlingsplanen skal hjælpe alle parter med at imødekomme de aftalte succeskriterier. Anbefalingerne kan være målrettet både til skolen, til fritidsaktiviteter og til hjemmet.

Opfølgningsmøder

Der afholdes op til to opfølgningsmøder. Her er der mulighed for at følge op på vores tiltag, rette dem til eller iværksætte nye. Her er det også vigtigt, at forældrene inddrages.

Evaluering

Tre måneder efter sidste opfølgningsmøde, vil alle involverede få tilsendt et evalueringsark, der er skræddersyet til henholdsvis lærer, pædagoger og forældre, samt en indkaldelse til et evalueringsmøde. På dette møde gennemgår vi disse evalueringsark for at få synliggjort, hvad der har virket, og hvad der kunne have været gjort anderledes. Alt sammen holdt op imod vores fælles succeskriterier.