Case fra Vesterbro Ny Skole

1. Vi får opgaven

 

Skolen ved Sorte Hest bliver kontaktet af XXX fra folkeskolen med henblik på en elev i første klasse, der har svært ved at indgå i fællesskabet. Klassens lærerteam føler sig udfordrede i undervisningen, og kan konstatere at den pågældende elev har svært ved at indgå i sociale sammenhænge med de øvrige børn.

3. Observationer

Efter formødet var vi en del klogere på, hvilke udfordringer der var i skolen og på hjemmefronten. Vi deltog derfor i X antal undervisningstimer i løbet af X antal tid, hvor vi kiggede efter X. Vi fandt hurtigt ud af, at lærerteamet allerede havde iværksat mange gode tiltag. De gjorde både: X og X. Vi havde dog en del forslag til justeringer, som nemt og hurtigt kunne implementeres. Dette præsenterede vi

 

2. Formøde

 

Vi indkalder til formøde med klassens lærerteam samt øvrige fagpersoner der er tilknyttet den pågældende elev. Vi inviterer elevens forældre, hvor det i dette tilfælde er moderen til barnet der deltager.

Til mødet præsenterer vi os selv, og fremlægger vores værdier og børnesyn. Det er vigtigt for os, at de implicerede parter er indforståede med ansvarsprincippet, som er et udgangspunkt for vores metode.

Vi kommer i fællesskab frem til forløbets succeskriterier, der fungerer som målsætning for indsatsen.

Succeskriterier for forløbet
  • Lærere og forældre får indblik i ansvarsprincippet, Skolen ved Sorte Hests børnesyn samt vores metoder for observering
  • Lærere og forældre får større indsigt i diagnoser – fra teori til praksis ??? HVILKE I DETTE TILFÆLDE?
  • Viden om div. værktøjer med anvisninger på praksis. ???? HVILKE OG HVORFOR?
  • Specifikke faglige vanskeligheder ???? ER IKKE ET MÅL I SIG SELV
  • Særlige undervisningsmaterialer. ???? HVILKE? HVORFOR?
  • Hjælp til at skabe alternative læringsrum (struktur og skærmning) ???? SPECIFICER
  • At støtte lærere og forældre i måden de agerer over for eleven/eleverne/barnet på, eller hjælpe med at ændre denne. KONKRETISER