Uddannelse og supervision

Personalets uddannelse

På Skolen ved Sorte Hest prioriterer vi at ansætte fagligt kompetent personale, som er rustet til at indgå i, nytænke og udfordre vores pædagogiske profil. Herudover modtager samtlige af skolens lærere og pædagoger efteruddannelse løbende. Personalet på skolen holdes således ajour med de nyeste metoder og teknikker indenfor vores pædagogiske spektrum.

Efteruddannelse af skolens personale omfatter bl.a.:

  • Grundkursus i diagnoser indenfor børnepsykiatrien såsom ADHD og autismespektrumforstyrrelser
  • Individuelle kurser hos eksterne aktører
  • Sparring og intern uddannelse v/ husets egen psykolog, Nicolai Flensburg
  • Supervision v/ psykolog Bo Hejlskov Elvén hver 6. uge

Low arousal (afstemt pædagogik)

Skolens pædagogiske tilgang er bygget på mere end 10 års erfaring med bl.a. low arousal og andre konfliktnedtrappende og samarbejdsbaserede metoder. Disse metoder tilsvarer det som socialstyrelsen har døbt afstemt pædagogik.

Alt personale på skolen uddannes til at kunne varetage denne tilgang. Dette opnås ved:

  • Årlige kurser v/ Bo Hejlskov Elvén
  • Supervision med Bo Hejlskov Élven hver 6. uge
  • Løbende sparring med skolens psykolog fx i udarbejdelse af behandlingsplan

Skolens psykolog

Nicolai Flensburg

Nicolai Flensburg

Psykolog

Skolen har en fastansat psykolog, som lærere, elever og forældre kan trække på. Nicolai står for sparring med lærere samt intern uddannelse. Herudover arbejder han individuelt med de enkelte elever og udfører familiebehandling.

Samarbejdspartnere

Udover vores fastansatte personale har vi en række faste samarbejdspartnere, som hjælper os med at løfte kompetenceniveauet på skolen.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

Psykolog

Bo Hejlskov Elvén er vores supervisor og eksterne psykolog. Bo hjælper os bl.a. med at implementere low arousal i hverdagen – både i og udenfor undervisningen.

Lene Heckmann

Lene Heckmann

Indehaver af Kompetencehuset Heckmann

Lene Heckmann har bl.a. hjulpet skolen med at implementere målstyret undervisning, og hjælper generelt med kompetenceudvikling af skolens ansatte.

Pia Laursen

Pia Laursen

Psykolog

Pia Laursen hjælper skolen med at styrke det interne samarbejde i teams bl.a ved hjælp af systemisk og narrativ tænkning.

Marianne Ellingsen

Marianne Ellingsen

Læsevejleder

Marianne Ellingsen er læsevejleder og hjælper løbende skolen med screening af dysleksi samt sparring med danskundervisere