SVSH LAB

Kreativ IT-undervisning

Mange af skolens elever har en stor interesse i computere, spil og moderne medier. Den interesse tager vi udgangspunkt i, når vi i SVSH LAB lærer børnene at udvikle og programmere computerspil, lave videoproduktioner og animere 3D-grafik. m.m.

Teknologiforståelse

SVSH LAB er et tilbud til skolens elever, som skræddersyes til den enkeltes niveau. Vi lægger vægt på at eleven får styrket sin teknologiforståelse, og forsøger at udbygge elevens kompetencer til andet og mere end at være teknologiforbrugere.

Programmering

Programmering danner grundlag for det meste af vores undervisning, da vi tror på at ‘computational thinking’ er en vigtig kompetence i fremtidens Danmark. ‘Computational thinking’ går groft sagt ud på at kunne formulere en opgave på en måde så en computer er i stand til at løse den.

Værktøjer vi benytter og anbefaler

Scratch

Scratch er et læringsværktøj til begyndere indenfor programmering. Vi bruger Scratch til at give eleverne en grundlæggende forståelse for, hvordan en computer tænker og forstår kode.

Scratch er meget visuelt indrettet, hvilket gør det særligt anvendeligt til vores elevgruppe og børn generelt. Værktøjet er gratis at benytte, og eleverne har derfor rig mulighed for at bygge videre på skoleprojekterne i fritiden.

http://scratch.mit.edu

Tinkercad

Tinkercad er et værktøj til 3D-grafik, som er meget intuitivt og simpelt indrettet. Her har eleverne mulighed for, med ganske lidt kendskab til 3D-modellering at skabe og genskabe former i 3D.

Tinkercad er godt fordi man hurtigt opnår et godt resultat, men samtidig har mulighed for at finpudse og forbedre i en evighed. Det giver en hurtig indgang for eleverne, som giver dem lyst til at fordybe sig i projektet.

http://tinkercad.com

Piskelapp.com

Piskelapp.com er et online værktøj til at tegne pixel-figurer. Eleverne har her mulighed for at tegne sine egne spilfigurer, som de senere kan bruge i de computerspil vi programmerer.

Vi prioriterer at lade eleverne arbejde kreativt med karakterudvikling, da det giver den enkelte et større ejerskab over de projekter vi skaber. Det er ligeledes et godt redskab til at differentiere undervisningen, da det også giver de elever med udfordringer indenfor kodeforståelse en mulighed for at bidrage positivt til projektet.

http://piskelapp.com

Minecraft

Minecraft bruges som undervisningsværktøj i de mindste klasser. Her er det muligt at udnytte børnenes interesse i Minecraft til at engagere dem i emner fra andre fag såsom geografi, dansk og matematik.

https://minecraft.net/da-dk/

Code.org

Code.org er en samling af øvelser udviklet til at give en forståelse for kodning. Her bygges øvelserne som regel op omkring referencer, som børnene kender og elsker i forvejen.

http://code.org

Lego Mindstorms

Lego Mindstorms gør robotteknologi tilgængelig for børn i alle aldre. Det er et godt værktøj til at gøre programmeringen taktil, hvilket er en fordel for mange elever.